E-post: info@platinaproduktion.se
Telefon: 070 – 813 28 77

Förnamn:
Efternamn:
Område
Vilket av våra verksamhetsområden gäller ditt meddelande?
E-postadress
Telefon
Meddelande

Personal

Calle Gustafsson
Foto, trycksaker, reklam och bildesign (Striping, Foliering och Dekaler)
E-post: info@platinaproduktion.se
Telefon: 070 – 813 28 77

Johan Bakke
Musikproduktion, video och web/sociala medier
E-post: johan@platinaproduktion.se
Telefon: 076 – 250 16 14

Maria Bakke
Tryck av kläder och bildesign (Striping, Foliering och Dekaler)
E-post: maria@platinaproduktion.se